Renginių apsauga

    

Masiniai renginiai, koncertai, sporto varžybos, parodos, konferencijos, privačios šventės, visur kur yra numatomas didelis žmonių skaičius, yra padidėjusios rizikos zona, kur akimirksniu gali susidaryti pavojingos situacijos.

,,UAB  Kvintencija“ apsaugos darbuotojai yra parengti saugoti žmones ir turi specialią įrangą viešajai tvarkai užtikrinti įvairių masinių renginių metu.,

Pagrindiniai uždaviniai renginiuose:

·        Garantuoti renginio infrastruktūrų apsaugą (scena, technika, kita renginio įranga);

·        Užtikrinti ekstremalių atvejų valdymą: bendradarbiauti su policijos pareigūnais, specialiosiomis tarnybomis

·        Vykdyti svarbias asmenų palydas

 

Renginių apsaugą, priklausomai nuo jo apimties, organizuojame parengdami išsamų saugos veiksmų planą, numatantį tikslų apsaugos darbuotojų skaičių, šių darbuotojų atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymą, detalias apsaugos darbuotojų veiksmų instrukcijas.